Nasza firma poza doradztwem technologicznych i sprzedażą maszyn świadczy również
szeroki wachlarz usług z zakresu:

napraw maszyn

lakierniczych
i szlifujących

kompleksowa naprawa

linii lakierniczych
natryskowych
i walcowych

projektów

linii lakierniczych

przebudowy

linii lakierniczych
i dostosowania ich
dla potrzeb produkcji

demontażem
i montażem

linii lakierniczych
na zlecenie klienta
w kraju i zagranicą

Świadcząc w/w usługi gwarantujemy Państwu pomoc techniczną zgodnie z zawartą umową
oraz szkolenie pracowników.